chainmen استفاده کرمانشاه نانوایی آزاد پز

chainmen: استفاده کرمانشاه نانوایی آزاد پز نان معاون اقتصادی استانداری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس کلید خورد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی مدیر جمهور در مجلس خبر داد.

طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس کلید خورد

طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس کلید خورد

عبارات مهم : سیاسی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی مدیر جمهور در مجلس خبر داد.

به گزارش آخرین اخبار، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح در جلسه امروز سه شنبه مجلس تهیه شده، گفت: نمایندگان از فراکسیونهای امید، مستقلین و ولایی این طرح را تهیه کرده و در حال جمع آوری امضاء جهت آن هستند.

وی با بیان اینکه طرح مذکور به امضای جمعی از نمایندگان رسیده، افزود: این طرح ۱۰ محور مهم دارد.

طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس کلید خورد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس زیاد کردن بی رویه قیمت ها را یکی از محورهای مهم این استیضاح ذکر کرد و افزود: عدم مدیریت بازار ارز، زیاد کردن شدید قیمت سکه و طلا، گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی مردم، بی ثباتی اقتصادی و فساد در واردات کالاها از دیگر محورهای این استیضاح است.

استیضاح و عدم کفایت مدیر جمهور طبق آئین نامه داخلی مجلس

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی مدیر جمهور در مجلس خبر داد.

ماده ۲۳۱- براساس اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسى نمایندگان مجلس مى‏ توانند مدیر جمهور را در مقام اجراى وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایى کشور مورد استیضاح قرار دهند. این استیضاح وقتى قابل طرح است که حداقل به امضاى یک سوم نمایندگان برسد.

ماده ۲۳۲- تقاضاى استیضاح مدیر جمهور که باید با ذکر موارد صریح و روشن و مستدل باشد، به مدیر مجلس داده مى‏ شود. این تقاضا باید در نخستین جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزیع بین نمایندگان براى مدیر جمهور ارسال گردد. در این صورت، مدیر جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و در خصوص پرسشها مطرح شده است توضیحات کافى بدهد.

ماده ۲۳۳- حداکثر وقت براى مذاکره موافقان و مخالفان استیضاح پنج ساعت است که به تساوى و متناوباً انجام مى‏ شود. مدت صحبت براى هر یک از موافقان و مخالفان استیضاح حداکثر نیم‏ ساعت خواهد بود که با رأى مجلس تا یک ساعت قابل تمدید مى باشد.

طرح عدم کفایت سیاسی روحانی در مجلس کلید خورد

ماده ۲۳۴- وقت براى توضیحات و پاسخ هاى مدیر جمهور جمعاً پنج ساعت مى‏ باشد. مدیر جمهور مى‏ تواند قسمتى از وقت خود را به نمایندگان موافق واگذار کند. این وقت اضافه بر فرصتى است که به موجب ماده قبل به آنان تعلق مى ‏گیرد.

ماده ۲۳۵- در صورتى که بعد از بیانات نمایندگان موافق و مخالف و پاسخ مدیر جمهورى اکثریت دوسوم کل نمایندگان، به عدم کفایت مدیر جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند (۱۰) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسى به ‏اطلاع مقام رهبرى مى‏ رسد. این رأى‏ گیرى مخفى و با ورقه خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی مدیر جمهور در مجلس خبر داد.

سرپوش

واژه های کلیدی: سیاسی | مدیریت | استیضاح | حسن روحانی | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog