chainmen استفاده کرمانشاه نانوایی آزاد پز

chainmen: استفاده کرمانشاه نانوایی آزاد پز نان معاون اقتصادی استانداری

گت بلاگز اقتصادی بازار مسکن پتانسیل زیاد کردن قیمت ندارد ، افزایش 10 درصدی قیمت اجاره

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بازار مسکن به علت وجود تعداد واحدهای خالی از سکنه پتانسیل زیاد کردن قیمت را ندارد.

بازار مسکن پتانسیل زیاد کردن قیمت ندارد ، افزایش 10 درصدی قیمت اجاره

علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی واقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار مسکنگروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،با اشاره به اینکه من هیچ زیاد کردن قیمتی در بخش اجاره را در طی دوسه ماه اخیر تایید نمی کنم، گفت:آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که زیاد کردن قیمتی در بخش اجاره وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: بازار مسکن نیز پتانسیل زیاد کردن قیمت را با وجود این تعداد واحد خالی مسکن نیز ندارد.
چگینی با اشاره به اینکه به طور میانگین طی 4 سال گذشته سالیانه 10 الی 11 درصد قیمت اجاره زیاد کردن پیدا کرده،تصریح کرد: امسال نیز قیمت اجاره زیاد کردن شدیدی پیدا نمی کند.
چگینی گفت : قیمت اجاره مسکن به علت موجودی بالای مسکن امسال برابر با قیمت تورم رشد پیدا می کند.
وی تصریح کرد: ممکن است قیمت های اجاره در تابستان زیاد از قیمت تورم باشد ولی به طور میانگین سالیانه قیمت ها برابر با این قیمت رشد می یابد.
انتهای خبر/

واژه های کلیدی: اجاره | بازار | مسکن | اجاره | قیمت |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog