chainmen استفاده کرمانشاه نانوایی آزاد پز

chainmen: استفاده کرمانشاه نانوایی آزاد پز نان معاون اقتصادی استانداری

گت بلاگز علمی پزشکی ساختن فرهنگ اهدای عضو هنوز جای کار دارد ، بیشترین پیوند اعضا مربوط به کدام اعضای بدن است؟

رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت با اشاره به بیشترین پیوندهای عضو در کشور گفت: ساختن فرهنگ بیشتری به منظور ترویج اهدا عضو باید انجام شود.

ساختن فرهنگ اهدای عضو هنوز جای کار دارد ، بیشترین پیوند اعضا مربوط به کدام اعضای بدن است؟

سید محمد کاظمینی مدیر اداره پیوند وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ راجع به تعداد پیوند اعضا در سال گذشته گفت: سال ۹۵ در مجموع نزدیک به ۴ هزار پیوند عضو داشتیم که اکثر آنها اعضای بدن افراد فوت مغزی بودند.
وی با بیان اینکه در کشور عزیزمان ایران پیوند اعضا و نسوج از بدن انجام می شود، افزود: پیوند کلیه، کبد، قلب، پانکراس در کشور ما با بالاترین کیفیت در کشور ما انجام می شود که علاوه بر این از نسوجی مانند قرنیه، استخوان، عضله و دریچه قلب جهت بیماران نیازمند پیوند نیز استفاده شده است و به بدن وی پیوند زده می شود.

عبارات مهم : بهداشت

رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت عنوان کرد: خوشبختانه همکاری مردم در رضایت جهت اهدای اعضا فوت مغزی زیاد کردن پیدا کرده، ولی بااین حال نیاز به ساختن فرهنگ بیشتری وجود دارد.
وی در رابطه با تعداد فوت مغزی ها در سال گذشته اظهار داشت: بعضی افراد در اثر تصادف فوت مغزی شده است و ممکن است تارسیدن به بیمارستان از دنیا بروند، ولی تعداد افرادی که فوت مغزی شدند و به بیمارستان رسیده و آماده اهدای عضو بودند در سال گذشته ۸۷۰ نفر بوده است.
کاظمینی با اشاره به بیشترین پیوندهای اعضا در کشور یادآور شد: پیوند کلیه و کبد در صدر پیوند ها در کشور واقع شده است است و حدود ۲۵۰۰ پیوند کلیه و ۸۰۰ پیوند کبد سال گذشته انجام شده است است.

واژه های کلیدی: بهداشت | اعضای بدن | اهدای عضو | پیوند عضو | مرگ مغزی | وزارت بهداشت | اخبار سلامت | پیوند کلیه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog