chainmen استفاده کرمانشاه نانوایی آزاد پز

chainmen: استفاده کرمانشاه نانوایی آزاد پز نان معاون اقتصادی استانداری

گت بلاگز وب‌گردی چگونه می‌توان وکالت را باطل کرد؟

مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را جهت انجام امری نایب خود می‌کند.

چگونه می‌توان وکالت را باطل کرد؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را جهت انجام امری نایب خود می کند.

عبارات مهم : وکالت
بنابراین وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول عنوان وکالت به وسیله وکیل پیرو ایجاب موکل می باشد. در عین حال باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.

موضوع وکالت

اما آنچه در این قسمت می بایست بدان توجه کرد این مطلب است که هر شخصی در صورتی می تواند به دیگری وکالت دهد که اهلیت انجام آن کار یا عنوان را داشته باشد، و نیز شخصی می تواند به عنوان وکیل انجام کار یا موضوعی را بر عهده بگیرد که اهلیت انجام آن کار یا عنوان را داشته باشد.

به عبارتی دیگر داشتن اهلیت به طور مطلق جهت وکیل یا موکل شرط نخواهد بود، بلکه فقط کافی است وکیل یا موکل اهلیت و اختیار انجام آن عمل را داشته باشند.

به طور مثال شخصی که مالش در بازداشت می باشد، نخواهد توانست به دیگری وکالت در فروش مال در بازداشت خود را بدهد، چه اینکه خود صاحب مال اختیار تصرف در اموالش را ندارد.

از طرفی دیگر شخص ورشکسته همواره می تواند جهت انجام دادن همه امور وکیل دیگران شود و اهلیت قبول و انجام وکالت را دارا می باشد، ولی راجع به موضوعی که مال او را در اختیار دیگران می گذارد، به عبارتی دیگر تصرف در اموالش می باشد، نخواهد توانست به دیگران وکالت دهد.

اما علاوه بر اینکه وکیل و موکل می بایست اهلیت و شرایط انجام عمل و تصرف در مال عنوان مورد وکالت را داشته باشند، آنچه به عنوان عنوان عقد وکالت تعیین می شود، مورد نیاز است از اعمالی باشد که اعطای وکالت در آنه اعمال و مباحث ممکن باشد.

به طور مثال شخص هیچ گاه نمی تواند به منظور ساختن منزل یا تعمیر اتومبیل خود به دیگری وکالت دهد. یا آنکه شخصی به منظور تنظیم وصیت نامه به دیگری وکالت دهد.

طرق انقضای وکالت

درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا بنا بر صلاحدید خود خواهد توانست هر وقت شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید، مگر آنکه این حق وجود نداشته باشد.

از آن طرف همین حق و اختیار جهت وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر وقت که بخواهد از سمت خود استعفا دهد، مگر آنکه چنین حقی جهت وی وجود نداشته باشد.

از همین روی باید بیان داشت که علاوه بر این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از سایر عقود قانونی متمایز می گرداند، چه اینکه در اکثر عقود قانون مدنی فوت طرفین عقد تاثیری در بقای عقد ایجاد شده است نخواهد داشت.

به عبارتی دیگر همانطور که هر یک از وکیل یا موکل هر وقت که بخواهند می توانند استعفا و یا عزل نمایند، فوت هر یک از آنها نیز اصولاً عقد وکالت را از میان خواهد برد.

البته به این موارد می بایست سفه و از بین رفتن مال عنوان عقد وکالت را نیز افزود.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: وکالت | دانشنامه حقوقی | وکالت نامه | باطل کردن وکالتنامه |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog